Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτή η πολιτική έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για τα είδη προσωπικών πληροφοριών που μπορούμε να λάβουμε σχετικά με εσάς, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και με ποιους μπορούμε να τις μοιραστούμε.

Η παρούσα πολιτική υφίσταται αναφορικά με:

 • «Προσωπικές πληροφορίες»: είναι πληροφορίες που σας αφορούν και σας ταυτοποιούν. 
 • «Προϊόντα και υπηρεσίες των Hype Energy Drinks» είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Hype Energy Drinks, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών και διαφημιστικών υπηρεσιών και μη αλκοολούχων ποτών όπως ενεργειακά ποτά με γεύση, αναψυκτικά ή/ και καφεϊνούχα ποτά.  
 • «Hype Energy Drinks», «εμείς», «εμάς» ή «για εμάς» στην παρούσα πολιτική και για τον σκοπό αυτό ορίζονται η εταιρεία Hype Energy Drinks Company και ο αντιπρόσωπός της στην ΕΕ, η Hype Marketing Spain SL, αριθμός εταιρείας B92336494, με έδρα στο επιχειρηματικό κέντρο Puerta de Banus 42-44, 29660 Marbella (Ισπανία).

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα διαχειριστούμε.

Αποτελούμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών για τους σκοπούς των κανονισμών προστασίας δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που φυλάσσονται οι προσωπικές σας πληροφορίες ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά σας (όπως παρατίθενται παρακάτω) όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας («DPO») στο dataprotection@hype.com ή στη Hype Marketing Spain SL, στο επιχειρηματικό κέντρο Business Centre Puerta de Banus 42-44, 29660 Marbella (Ισπανία).

 

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες των ακόλουθων τύπων ατόμων για να μας επιτρέψουν να αναλάβουμε επιχειρηματική δραστηριότητα:

 • Ενδεχόμενες και υπάρχουσες επαφές με πελάτες και διανομείς
 • Επαφές με προμηθευτές για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας
 • Εργαζομένων, συμβούλων, εργαζομένων με μερική απασχόληση και ασκουμένων
 • Ενδεχόμενων υποψηφίων για μόνιμες, συμβατικές, ενδιάμεσες και μερικής απασχόλησης θέσεων

 

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή συλλέγουμε σχετικά με εσάς.

Αυτές είναι πληροφορίες που αφορούν εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες (φόρμες «επαφών» ή «διανομέων») στις ιστοσελίδες μας www.hype.com, www.hype.es και www.hype.fr (οι «ιστοσελίδες» ή «ιστότοποι») ή με την ανάλογη επικοινωνία μαζί μας, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που παρέχετε όταν καταχωρίζετε την υποψηφιότητά σας για να συνεργαστείτε μαζί μας (φόρμα «εργαστείτε μαζί μας»), να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας, να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις μας, να συμμετέχετε σε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον δικτυακό μας τόπο και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με ιστοτόπους.

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή συλλέγουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη δήλωση συμμόρφωσης και τις αναφορές που επαληθεύουν τα προσόντα και την εμπειρία σας και το δικαίωμά σας να εργάζεστε στη χώρα ή ακόμη και το βιογραφικό σας σημείωμα.

Συμφωνείτε ότι τυχόν προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς από κάθε άποψη και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές. Εάν είστε 16 ετών ή λιγότερο, πρέπει να πάρετε την συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας για να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, διαφορετικά δεν επιτρέπεται να μας δώσετε κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες.

Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους μας.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, θα συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για την σύνδεση του υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα.
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων ενοποιημένων εντοπιστών πόρων (URL), του clickstream έως, μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), των υπηρεσιών που έχετε προβάλει ή αναζητήσει, των χρόνων απόκρισης σελίδας, των σφαλμάτων λήψης, των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από την σελίδα

Πληροφορίες που αποκτάμε από άλλες πηγές.

Αυτές είναι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πηγών που είναι προσβάσιμες από το κοινό, ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εταιρικοί ιστότοποι, προσωπικές συστάσεις ή εκθέσεις.

Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε, στέλνοντας σας αυτή την ειδοποίηση απορρήτου, εντός 30 ημερών κατ 'ανώτατο όριο από την συλλογή των δεδομένων σχετικά με το γεγονός ότι διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, την πηγή προέλευσης αυτών και αν προέρχονται από πηγές που είναι προσβάσιμες από το κοινό, καθώς και για ποιο σκοπό σκοπεύουμε να διατηρήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για ορθή και νόμιμη αιτία. Συνηθέστερα αυτή θα είναι: 

 • για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας ή για να λάβετε μέτρα κατά την υποβολή της σύμβασης σας.
 • για να συμμορφωθείτε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • όπου έχουμε έννομο συμφέρον (ή τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων, ή
 • σε ορισμένες περιπτώσεις και εάν απαιτείται από το νόμο, όπου μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας. 

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς, από τους υπαλλήλους μας, από παρόχους υπηρεσιών και γνωστοποιούνται σε τρίτους για τους ακόλουθους σκοπούς. Για καθέναν από αυτούς τους σκοπούς, έχουμε ορίσει την νομική βάση επί της οποίας χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας παρακάτω.

Σκοπός

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μας και για να σας παράσχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή νομίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, διότι σχετίζονται με εσάς ή τον οργανισμό σας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας.

Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις συμβάσεις που σκοπεύουμε να συνάψουμε μεταξύ μας και να σας προσφέρουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή νομίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, διότι σχετίζονται με τον οργανισμό σας .

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβουμε μέτρα πριν από την σύναψη σύμβασης με εσάς.

Για να αξιολογήσετε την αίτησή σας ως υποψήφιος για μόνιμες, συμβατικές, ενδιάμεσες και μερικής απασχόλησης θέσεις.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβουμε μέτρα πριν από την σύναψη σύμβασης με εσάς.

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και πληροφορίες που ζητήσατε.

Η νομική βάση θα εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την επικοινωνία και τον σκοπό για τον οποίο απεστάλη: 

 • τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την σχέση μας μαζί σας,
 • εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας,
 • έγκριση, ή/και
 • συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα.

Για να ενημερώνεστε μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα Hype Energy Drinks (ενημερωτικά δελτία) και τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες που υπόκεινται σε τυχόν προτιμήσεις μάρκετινγκ που υποδεικνύονται από εσάς (άμεσο μάρκετινγκ).

Μπορεί να έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους άμεσου μάρκετινγκ προκειμένου να διεξάγουμε και να διαχειριστούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Εάν ναι, δεν χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας για να σας στείλουμε διαφημιστικά προωθητικά μηνύματα.

Ωστόσο, όταν απαιτείται συναίνεση, η εν λόγω επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί με την συγκατάθεσή σας.

Να είστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίζουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτο σεβασμό και ποτέ δεν θα τα μεταπωλήσουμε σε άλλους οργανισμούς εκτός του ομίλου Hype Energy Drinks για σκοπούς μάρκετινγκ.

Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ή email που σχετίζονται με μάρκετινγκ από εμάς σε συνεχή βάση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@hype.com. ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή» στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Για διαχείριση παραπόνων, σχολίων και ερωτημάτων.

Αυτή η επεξεργασία θα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ μας ή/και για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την σχέση μας μαζί σας και να μας επιτρέψετε να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες και υπηρεσίες.

Για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στους ιστότοπούς μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενό τους παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την σχέση μας μαζί σας.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να διεξάγουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα ή όπου απαιτείται από τον νόμο. 

Αν έχετε υποβάλει αίτηση για κενές θέσεις εργασίας ως δυνητικός υποψήφιος για μόνιμες, συμβατικές, ενδιάμεσες και μερικής απασχόλησης θέσεις, θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όχι περισσότερο από 12 μήνες. Μετά από περίοδο 12 μηνών, εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης, θα χρειαστεί να μας στείλετε και πάλι το βιογραφικό σας σημείωμα.

 

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Δεν πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μπορούμε να τα μοιραζόμαστε με:

 • Κάθε μέλος της ομάδας μας τόσο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») όσο και εκτός αυτού.
 • Επιλεγμένα τρίτα μέρη που περιλαμβάνουν: 
  • Επαγγελματικούς συμβούλους (π.χ. εξωτερικούς δικηγόρους, φοροτεχνικούς, παρόχους μισθοδοσίας ή άλλους εμπειρογνώμονες και συμβούλους).
  • Πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσης και συμμόρφωσης οποιασδήποτε σύμβασης που συνάψαμε μαζί τους ή με εσάς.
  • Υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διοργανωτές εκδηλώσεων, διαχειριστές πληρωμών και άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
  • αναλυτές και διαχειριστές μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν στη βελτίωση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.
  • συνεργάτες συμμόρφωσης και άλλους υπεργολάβους, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα σας για μια θέση, όταν αυτό συνιστά προϋπόθεση για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.

Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλα τρίτα μέρη, για παράδειγμα:

 • σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, θα γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον μελλοντικό πωλητή ή αγοραστή τέτοιων επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων,
 • εάν εμείς ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία αποκτηθούν από τρίτους (ή υπόκεινται σε αναδιοργάνωση εντός του ομίλου μας), οι προσωπικές πληροφορίες που κατέχονται από εμάς θα αποτελούν ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία και
 • εάν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ή να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τις συμφωνίες που αφορούν εσάς (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών μεταξύ εσάς και εμάς).

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία τρίτου μέρους θα περιλαμβάνει:

 • τα νόμιμα επιχειρηματικά τους συμφέροντα κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους έναντι μας ως επεξεργαστή δεδομένων,
 • σύμβαση υπηρεσίας ή συλλογική σύμβαση,
 • εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών τους. 

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι προσωπικές πληροφορίες θα προστατεύονται όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν γενικά: 

 • Εμπορικούς όρους για τη διασφάλιση της επεξεργασίας των πληροφοριών σας.
 • Τεχνικά πρότυπα ασφαλείας ανάλογα με τη φύση των προς επεξεργασία δεδομένων.

 

COOKIES

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε καλή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας και μας επιτρέπει επίσης να τον βελτιώσουμε. 

Για να διασφαλίσετε ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ιστοσελίδες μας, σας συνιστούμε να διατηρείτε τα cookies ενεργοποιημένα στον υπολογιστή σας. Με την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση cookies και παρόμοιων συσκευών.

Αν θέλετε να αποτρέψετε την πρόσβαση σε cookies και παρόμοια αρχεία στον σκληρό σας δίσκο, μπορείτε να διαγράψετε και να αποκλείσετε όλα τα cookies από τον ιστότοπό μας μεταβαίνοντας στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ή του εγχειριδίου χρήστη. Ωστόσο, σημειώστε ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας δεν θα λειτουργήσουν σωστά ή δε θα είναι διαθέσιμα εάν αρνηθείτε να δεχτείτε ένα cookie ή επιλέξτε να τα απενεργοποιήσετε. 

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο και τον λόγο για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Επί του παρόντος εφαρμόζουμε μια πολιτική «σιωπηρής συναίνεσης» που σημαίνει ότι υποθέτουμε ότι είστε ικανοποιημένοι με αυτή τη χρήση. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι, τότε θα πρέπει είτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο είτε να διαγράψετε τα cookies από τις επισκέψεις σε αυτόν ή να περιηγηθείτε στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ανώνυμης χρήσης του προγράμματος περιήγησης (που ονομάζεται «ανώνυμο» στο Chrome, «InPrivate» για Internet Explorer, «Ιδιωτική περιήγηση» σε Firefox και Safari κ.λπ.)  

 • First Party Cookies  

Πρόκειται για cookies που καθορίζονται απευθείας από αυτόν τον ιστότοπο. 

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Το Google Analytics αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε, τη διάρκεια που βρίσκεστε στον ιστότοπο, τον τρόπο που φτάσατε εδώ και τα κλικ που κάνατε. Αυτά τα δεδομένα του Analytics συλλέγονται μέσω μιας ετικέτας JavaScript στις σελίδες του ιστότοπού μας και δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης. Συνεπώς, δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (π.χ. το όνομα ή τη διεύθυνσή σας), έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας.

 • Cookies τρίτων 

Αυτά είναι τα cookies που έχουν οριστεί στο μηχάνημά σας από εξωτερικές ιστοσελίδες των οποίων οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τα cookies αυτού του τύπου είναι τα πλήκτρα κοινής χρήσης σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, τα οποία επιτρέπουν στους επισκέπτες να μοιράζονται περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένες από τις σελίδες φέρουν τα cookies που έχουν οριστεί από το LinkedIn, το Facebook, το Google+ και το Twitter. Για να εφαρμόσετε αυτά τα πλήκτρα και να τα συνδέσετε με τα σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εξωτερικές ιστοσελίδες, υπάρχουν ενέργειες από τομείς εκτός της δικής μας ιστοσελίδας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες είναι πιθανό να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις σας σε όλο το διαδίκτυο, μεταξύ άλλων και σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές κάθε ιστοσελίδας για να δείτε πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας και να μάθετε πώς να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες.

 

Ασφάλεια

Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών στο πλαίσιο του οργανισμού μας. Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων ή αποθήκευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως για το πρόβλημα.

 

Τα δικαιώματά σας

Όπου ισχύει σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Τα δικαιώματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για σύνοψη των δικαιωμάτων σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας (κάτω από την επικεφαλίδα «Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων»).

Δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.  

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες  που διατηρούμε όταν αυτές είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών υπό ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα (i) όταν οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικό τρόπο, (ii) εάν αποσύρετε την συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει νομική βάση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε για τη συνεχή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, (iii) εάν είστε αντίθετοι με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών (όπως ορίζεται παρακάτω), (iv) εάν έχουμε χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες παράνομα, ή (v) εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση. 

Δικαίωμα περιορισμού χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να αναστείλετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα (i) όπου νομίζετε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι ανακριβείς και μόνο για αυτήν την περίοδο, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους, (ii) η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτού να ανασταλεί η χρήση τους, (iii) δεν χρειαζόμαστε πλέον τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλά αυτές απαιτούνται από εσάς για την σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή (iv) έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών και επαληθεύουμε εάν οι λόγοι μας για τη χρήση αυτών υπερισχύουν της αντίρρησής σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να τις μεταφέρετε σε άλλο οργανισμό, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το δικαίωμα ισχύει μόνο όταν η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης και όταν η χρήση των προσωπικών αυτών πληροφοριών πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα (δηλαδή ηλεκτρονικά) μέσα.

Δικαίωμα ένστασης χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα (i) όταν έχετε λόγους που σχετίζονται με μια ιδιαίτερη κατάστασή σας και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή αυτά τρίτου), συμπεριλαμβανομένης και της καταγραφής και (ii) εάν διαφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής (στο βαθμό που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ).

Δικαίωμα ένστασης κατά της απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν βασιζόμαστε στην συναίνεση για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Στην Ισπανία αυτή η αρχή είναι η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας δεδομένων (www.agpd).

 

Αλλαγές πολιτικής

Οποιεσδήποτε αλλαγές θα κάνουμε στο μέλλον σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναρτηθούν σε αυτή την σελίδα και εάν χρειαστεί θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ελέγχετε για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24 Μαΐου 2018.

 

Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στο dataprotection@hype.com